Litvanya Oturma İzni - Litvanya'da Aile Birleşimi Oturma İzni başvurusu - Litvanya'da Oturma İzni için gereken belgeler,

Aile Birleşimi Kaideli Oturma İzni için gerekli olan evraklar;


1) Başvuru sahibinin pasaport fotokopisi

2) Başvuru sahibinin eşinin pasaport fotokopisi

3) Başvuru sahibi eşi tarafından gönderilen Göçmen Bürosundan onaylı davetiye

4) Ozel Basvuru Formu (Litvanca olarak büyük harflerle yazılmış, fotoğraflı) Göçmen Bürosundan alınabilir

5) Başvuru sahibinin yeterli derecede nakte sahip olduğunu beyan eden belge (yıllık 7200 Litas şartı bulunmaktadır)

6) Litvan evlenme cüzdanının fotokopisi

7) Başvuru sahibi eşinin Litvanya’da gayrimenkulu olduğunu gösteren belge veya bir gayrimenkul sahibinden başvuru sahibi kişinin kalışı süresince bu gayrimenkulu kullanabileceğine dair noter tasdikli izin belgesi
Yukarıda belirtilen tüm fotokopi evraklar noter tarafından tasdiklenmeli (Türkçe evraklar Türkiye noteri – Litvanca evraklar Litvanya noteri tarafından). Tüm evraklar Litvanca olmalı veya Litvancaya tercüme edilerek yeminli tercüman tarafından tasdiklenmeli.

Oturma izni evrakı ödemesi: 80 €'dur