Litvanya Öğrenci Vizesi - Litvanya Üniversiteleri vize bilgileri - Litvanya'da Eğitim, Liyvanya'da Yüksek Eğitim, Lithuania Student Visa,

Litvanya'ya okumak için gidecek öğrenciler vize başvurularını şahsen yapmalıdırlar;

1. Pasaport fotokopisi (noter tasdikli)

2. Ozel Basvuru Formu (Litvanca/İngilizce olarak büyük harflerle doldurulmuş ve fotoğraf eklenmiş olarak): Göçmen Bürosundan alınabilir

3. Başvuru sahibinin yeterli nakte sahip olduğunu beyan eden evrak

4. Üniversite kabul evrakı

5. Başvuru sahibinin Litvanyada konaklayacağı süre boyunca kalacağı yeri beyan eden evrak

6. Delalet mektubu (Tarpininkavimo raštas):Üniversiteden temin edilir

Yukarıda belirtilen tüm fotokopi evraklar noter tarafından tasdiklenmeli (Türkçe evraklar Türk noteri – Litvanya evrakları Litvanya noteri tarafından). Tüm evraklar Litvanca olmalı veya Litvancaya tercüme edilerek yeminli tercüman tarafından tasdiklenmeli.

4. - 5. ve 6. maddelerde yer alan evraklar için lütfen Üniversitelerin Uluslarası Öğrenci Bölümlerine başvurunuz.

Öğrenciler, Göçmen Bürosu tarafından temin edilen evraklar ile (izin veren makam sadece Göçmen Bürosudur) Büyükelçiliğe posta yolu ile başvurabilirler. Göçmen Bürosu 6 aya kadar cevap verir, kişi için oturma izni işlenmesine karar verildiğinde, o kişinin Büyükelçiliğe şahsen başvurarak Litvanya’ya girişi için gerekli olan tek girişli D kategorsindeki vizeyi (Göçmen Bürosu’nun karar tarihinden itibaren 3 ay içerisinde işlenir) alması ve Litvanya’ya giriş yaptıktan sonraki 1 hafta içerisinde oturma iznini almak için Göçmen Bürosuna başvurması gerekmektedir (D kategorisindeki vize için Büyükelçilik tarafından istenen evraklar: pasaport - oturma izni bitiminden itibaren en az 3 daha geçerli olmalıdır, doldurulmuş form, 1 fotoğraf, süresince geçerli uluslararası sağlık sigortası).

Not: D kategorsi tek girişli vize ancak Göçmen Bürosunun olumlu kararından sonra verilir.

Oturma izni evrakı üçreti: 140 €'durD kategorisi vize: 60 €'dur